Gazon

0

De ruimte bij een woning die begroeid is met gras wordt een gazon genoemd. Het onderhoud van een gazon bestaat voornamelijk uit het regelmatig maaien van het gras zodat de hoogte beperkt blijft. Bovendien krijgen andere planten door het frequent maaien geen kans om zich te vestigen op het gazon. Het aanleggen van een gazon vond in Engeland haar oorsprong toen graslanden werden begraast door schapen die in kuddes het gras kort hielden. Bovendien zorgden de dieren voor het aanstampen en het bemesten van het gras.

Bij de aanleg van een gazon dient men rekening te houden met een juiste groeiplek. Hoewel sommige soorten gras op allerlei plaatsen goed gedijen dient men toch rekening te houden met gebouwen en andere beplanting die zich in de tuin bevinden. Deze kunnen immers schaduw op het gazon werpen waardoor dit minder goed zal groeien. Vervolgens moet men een grassoort kiezen die bij de soort bodem past. Een goed gedraineerde bodem kan volstaan met een lichtere grassoort terwijl men voor vochtige en zware grond juist een ruwere grassoort moet kiezen.

De vorm van een gazon is bepalend voor de uitstraling van een tuin. Een rechthoek oogt vaak saai maar zorgt er wel voor dat men het gazon goed kan onderhouden. Dit in tegenstelling tot allerlei ingewikkelde vormen die men vaak moeilijk kan maaien. In tuinen waar borders de boventoon voeren en geen plaats is voor een gazon, maar waar men wel gras wil hebben, kan men de paden tussen de borders als gazon indelen.