Aanleg gazon

0

Voordat men kan beginnen met de aanleg van een gazon dient men de bodem eerst te ontdoen van afval, onkruid, laag gras en eventueel puin. Verder dient men ook boomwortels uit te graven en de bodem goed om te spitten. Bovendien dient de bodem waarop men het gazon wil aanleggen goed te worden ge√ęgaliseerd. Deze voorbereidingen dienen, ongeacht of men gras wil zaaien of graszoden wil gebruiken, ten minste twee weken voor het leggen van graszoden of het zaaien van gras te zijn voltooid.

Hierna kan men de bodem, waarop het gras moet komen, verrijken door er een bodemverbeteraar toe te voegen/ De structuur zal hierdoor namelijk verbeteren waardoor het gras ook beter zal gedijen. Wanneer men niet zeker is van de zuurgraad van de vodem dan kan men dit controleren met een eenvoudige test. Dergelijke testsetjes zijn in de meeste tuinwinkels en tuincentra verkrijgbaar. Is de bodem te arm dan kan men organische mest gebruiken om de bodem te voeden terwijl men bij een te zure bodem kalk moet strooien om het evenwicht in de bodem te herstellen.

Zijn alle werkzaamheden gedaan dan is het beter om de plaats, waar het toekomstige gazon moet komen, gedurende minimaal 14 dagen met rust te laten en gewoon braak te laten liggen. Voordat men gaat zaaien of graszoden gaat leggen kan de bodem aanklinken en ontstaan er geen hobbels in het gazon. Nadat het gras is gezaaid of gelegd dient men het gazon van voldoende water voorzien zodat het goed kan wortelen.